Tag Archives: Ανθρωπολογία

Πρώτο «μάθημα» του κοινωνικού πανεπιστημίου, ΚΥΡΙΑΚΗ 15/11/2015 στις 11 π.μ. στη Λαμπηδόνα. Το θέμα και ολόκληρη η εισήγηση.

Πρώτο «μάθημα» του κοινωνικού πανεπιστήμιου, ΚΥΡΙΑΚΗ 15/11/2015 στις 11 πμ. στη Λαμπηδόνα. Το θέμα και ολόκληρη η εισήγηση

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

  1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ  ΣΚΟΠΟΣ  ΤΗΣ  ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ

Καθολικές˙ επίκτητη μάθηση˙ εθνοκεντρισμός˙ μερκαντιλισμός˙ κανίβαλοι και αγριότητα˙ η σύγκριση με τη δική μας κοινωνίά με σκοπό τη βελτίωσή της˙ η κουλτούρα˙ οι βασικές θεωρίες˙ εξελικτισμός˙ θεωρία της διάχυσης˙ δομολειτουργισμός˙ οι «ψυχρές κοινωνίες»˙ η συμβολική ανθρωπολογία˙νεοεξελικτισμός˙ πολιτισμική οικολογία˙ στρουκτουραλισμός˙ η ανθρ/γία παιδί του ιμπεριαλισμού˙ ο δομικός μαρξισμός˙ η πολιτική ανθρωπολογία˙ η θεωρία της πρακτικής˙ εφαρμοσμένη ανθρωπολογία˙ η ανθρωπολογία στην Ελλάδα˙ λαογραφία˙ το γνωστικό πεδίο˙ σχέση με τη φιλοσοφία˙ η συστημική˙ η θέση της στην περίοδο της παγκοσμιοποίησης˙ Polanyi˙ η ηθική.

Ερώτηση: α) Τι νομίζετε ότι μας προσφέρει η γνώση των άλλων κοινωνιών;                            β) Τι θετικό προσδοκάτε από το κοινωνικό πανεπιστήμιο;

Στα ταξίδια της περιπλάνησής του ο Οδυσσέας συνάντησε κύκλωπες μάγισσες κ.ά. αλλά φυσιολογικούς ανθρώπους δεν συνάντησε. Αυτό δείχνει ότι οι άνθρωποι εκείνης της εποχής πίστευαν ότι μόνον αυτοί ήταν γνήσιοι άνθρωποι και ότι, αν υπήρχαν άλλοι, αυτοί πρέπει να ήταν τερατόμορφα όντα και όχι άνθρωποι. Δείχνει επίσης ότι δεν είχαν την επιθυμία να έλθουν σε επαφή με άλλους ανθρώπους. Οι Έλληνες ονόμαζαν τους ξένους λαούς βαρβάρους, δηλαδή ότι δεν είχαν γλώσσα αλλά έλεγαν «βαρ βαρ». Συνεπώς, δεν αρκεί η ερευνητική διάθεση της γνώσης αλλά χρειάζεται και ορισμένη κοινωνική ανάγκη για να κάνουμε εκείνο που κάνει σήμερα η ανθρωπολογία, να γνωρίσουμε και να μελετήσουμε τους ξένους λαούς.

Μέχρι τον 12ο αιώνα, οπότε οι περισσότερες κοινωνίες είχαν κλειστό πολιτικό σύστημα, αντίκριζαν τους γείτονές τους σαν τερατόμορφα όντα, χωρίς γλώσσα, και θεωρούσαν ότι μόνο αυτοί ήταν γνήσιοι άνθρωποι. Το φαινόμενο αυτό λέγεται «εθνοκεντρισμός». Η ξενοφοβία αυτή διατηρείται μέχρι σήμερα και ξεχωρίζουμε τα άτομα των άλλων κοινωνιών με το όνομα «Άλλοι», εννοώντας με αυτό ότι είναι κατώτεροι. Όμως, τον 13οαιώνα συντελούνται μεγάλες ανακατατάξεις στην Ευρώπη.  Συνέχεια

Advertisements

Σχολιάστε

Filed under Αναδημοσιεύσεις, Κοινωνικό Πανεπιστήμιο

Γιατί η παρούσα κρίση είναι μη αναστρέψιμη-Κατάσταση εξαίρεσης και αποδόμηση του συστήματος (Μέρος Β’) του Σωτήρη Δημητρίου

bp10

Κατάσταση εξαίρεσης και αποδόμηση του συστήματος

ΙΙ. Η αποδόμηση του βιομηχανικού μοντέλου

Για να σχηματίσουμε μια ολιστική εικόνα της κρίσης, μπορούμε να αντικρίσουμε την ανθρώπινη κοινωνία με όρους συστήματος. Σύμφωνα με αυτό το πρίσμα, η κοινωνία συνιστά ένα ανώτερης οργάνωσης δυναμικό σύστημα, μεταβαλλόμενο και δυναμικό, το οποίο αναπτύσσεται αντλώντας ύλη/ενέργεια από τα κατώτερα συστήματα του περιβάλλοντος (βιολογικά, οικολογικά) και αποδίδοντας σ’ αυτό πληροφορία με τη μορφή διαχείρισης και μετασχηματισμού του. Η κοινωνική εξέλιξη χαρακτηρίζεται από τη συνεχή αύξηση του ελέγχου της στη φύση, που σήμερα έχει φθάσει στο σημείο να διαχειρίζεται σφαίρες της πραγματικότητας που ξεπερνούν τα όρια της ανθρώπινης εμπειρίας, την λιθόσφαιρα (ατομική φυσική), τη βιόσφαιρα (μοριακή βιολογία, DNA) και τη στρατόσφαιρα (διαστημική).

Η συνεχής μεταβολή της σχέσης του κοινωνικού συστήματος με το φυσικό περιβάλλον –η λεγόμενη κοινωνική εξέλιξη- εκφράζεται με αντίστοιχη εξέλιξη της τεχνολογίας, μαζί και της ατομικής δραστηριότητας που την χειρίζεται, καθώς και με αναρρύθμιση της δομής του: αύξηση του καταμερισμού και οργάνωση των σχέσεων παραγωγής με ιεραρχημένες κοινωνικές τάξεις. Με το σχηματισμό κοινωνικών τάξεων αυξάνει ο έλεγχος στη φύση αλλά οι δομές εξουσίας εισάγουν τη βία και τις ρήξεις, γιατί η ανισότητα δεν μπορεί να επιβληθεί με κοινωνικό συμβόλαιο και με συναίνεση. Οι αντιφάσεις που αναδύονται στις σχέσεις παραγωγής προκαλούν την αναρρύθμιση της δομής  Έχουν διαλεκτικό χαρακτήρα γιατί προκύπτουν από την ανάπτυξη του συστήματος. Δηλαδή, όσο το σύστημα αναπτύσσεται, τόσο πλησιάζει στα όριά του και οδηγείται σε αναδόμηση.

Βασικό ρόλο στην αντίφαση που προκάλεσε την κρίση της φεουδαρχίας έπαιξε ο ίδιος ο μηχανισμός που εξασφάλιζε τη συντήρηση της μεγάλης γαιοκτησίας, διαβάστε εδώ τη συνέχεια

1 σχόλιο

Filed under Θεωρία, Ιστορία, Οικονομία, Χρέος, Χρήμα

Παιδιά χωρίς γή στην Βραζιλία (του Μ. Κοντοπόδη)

Landless Children – Sem Terrinha, Espirito Santo, Brazil 2010 from Michalis Kontopodis on Vimeo.

δείτε επίσης και εδώ: http://raskolnikovgr.blogspot.com/2011/04/brazil-2010-multimedia-anthropological.html

Σχολιάστε

Filed under Άνθρωπος και φύση, Αυτοδιαχείρηση, Κοινωνία, Ντοκυμαντέρ